Email
YouTube
FB
Twitter

Završeni projekti

<< <>> >
str. 22 / 23

 

R-234 Deonica Rajetiće - Bube

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2005, 2007, 2008

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

R-272 Draževiće - Kamešnica

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2005

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

R-234 Novi Pazar - Golija

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2005

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

R-225 Kraljevo - Goč

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2005

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

M-5 Adrani - Kraljevo

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2005, 2006

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Obilaznica manastira Žiča

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2005 - 2007

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Obilaznica oko Kraljeva

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2005 - 2007

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Delimeđe - Gurdijelje

 Lokacija:  Tutin

Godina:  2004, 2006

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rekonstrukcija lokalnog puta Lučka reka - Bube

 Lokacija:  Zubin Potok

Godina:  2004 - 2006

Opis projekta:

Rekonstrukcija postojećeg puta

Investitor:  Opština Zubin Potok

R-235 Novi Pazar - Odojeviće

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2004, 2005

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

<< <>> >
str. 22 / 23