Email
YouTube
FB
Twitter

Proizvodnja asfalta i betona

 

Mala slika

RJ Baze

 

"Novi Pazar - put" ima dve proizvodne radne jedinice: Baze i Majdan. Na bazama vršimo proizvodnju asfalta i betona, a na majdanima proizvodnju kamenog agregata. Najveći deo proizvodnje je namenjen gradilištima koja izvodimo, dok jedan manji deo prodajemo trećim licima.

Asfaltne i betonske baze

Razvojni put preduzeća od osnivanja do danas pratile su i nove tehnologije u proizvodnji asfalta i betona. Pojava novih tehnologija u izgradnji i održavanju puteva i objekata nametala je i nabavku savremenih fabrika za proizvodnju gotovih proizvoda.

 

Prva proizvodnja asfalta je bila na primitivnim bazama malog kapaciteta i jednostavne konstrukcije, koje je opsluživalo više radnika, dok je proizvodnja betona u početku vršena ručno. Prve mešalice za beton su nabavljene 1963. godine.

 

Početkom sedamdestih, a naročito osamdesetih godina, firma je uložila značajna sredstva na kupovinu novih, u to vreme modernih, asfaltnih i betonskih baza. Ovim investicijama smo povećali kvalitet i kapacitet u proizvodnji asfalta i betona.

 

U zavisnosti od potreba gradilišta i zahteva investitora, na bazama se proizvode različite vrste asfalta i betona. Za sve vrste proizvoda prema različitim zahtevima pristupa se izradi prethodnih i radnih mešavina prema zadatom projektu.

PROIZVODNJA ASFALTA

Danas preduzeće ima 3 asfaltne baze:

 

  • Baza E-MAK Ekspres u Novom Pazaru, kapaciteta 260 t/h
  • Baza Teltomat u Kraljevu, kapaciteta 160 t/h
  • Baza Marini u Kraljevu, kapaciteta 60 t/h

 

Preduzeće je ponosno na proizvodni kapacitet asfaltnih baza, ali uvek u prvi plan ističemo kvalitet proizvoda. Sa raspoloživom opremom, uz iskusne i obučene kadrove i prateću laboratoriju, imamo sve potrebne preduslove da i u budućnosti zadržimo visok kvalitet proizvoda koji smo postigli u dosadašnjem radu.

 

Uglavnom proizvodimo tri vrste asfalta:

 

  • BNS - Asfalti za noseće slojeve (bitonoseći sloj)
  • AB - Asfalti za habajuće slojeve (asfalt betoni)
  • BNHS16 - Asfalti za lako saobraćajno opterećenje koji se rade u jednom sloju

 

Ove vrste asfalta se standardno proizvode na bazama, a tehnološke mogućnosti i oprema koju posedujemo nam omogućavaju proizvodnju svih vrsta asfalta.

 

U naselju Postijenje pored magistralnog puta Novi Pazar - Raška, na samom ulasku u grad Novi Pazar locirane su asfaltna i betonska baza.

Asfaltna baza E-MAK

Mala slika

Baza E-MAK je montirana 2022. godine u Novom Pazaru, a nabavkom ove baze dobili smo najsavremeniju fabriku za proizvodnju asfalta koja se trenutno može naći na tržištu. Potpuno automatizovana proizvodnja na ovim postrojenjima, na kojima je instalirana oprema priznatih svetskih proizvođača, omogućava poštovanje svih standarda u pogledu kvaliteta proizvoda, zaštite radnika i životne sredine.
Potpuno odvojen sistem za povratni filer uz mogućnost korišćenja i povratnog filera. Takođe silos se može koristiti i za komercijalni filer u slučaju potrebe.

Instalirana najsavremenija oprema za upravljanje, uz veliku preciznost uređaja za merenje, omogućava ne samo poštovanje ISO standarda, već i u mnogome olakšava rad i upravljanje, uz mogućnost korišćenja baze podataka za izradu analiza i izveštaja. Rukovanje i upravljanje bazom se vrši preko računarskog sistema iz kabine baze. Takođe postoji mogućnost upravljanja na daljinu posredstvom interneta.
Elektronika i sva oprema u komandnim ormarima je uglavnom od proizvođača “Siemens”.
Baza ima 9 predozatora za frakcije sa nadstrešnicom( kapacitet  9x20 m3)
Kapacitet silosa za filer od 300 tona.
Kapacitet cisterni za bitumen od 270 tona.
Jedan rezervoar za bitumen je namenski sa mešačem za polimer bitumen.
Ugrađen sistem za dodavanje celuloznih vlakana za posebne vrste asfalta.

Asfaltna baza Teltomat

Mala slika

Baza Teltomat je montirana 2004. godine, a nabavkom ove baze dobili smo najsavremeniju fabriku za proizvodnju asfalta koja se trenutno može naći na tržištu. Potpuno automatizovana proizvodnja na ovim postrojenjima, na kojima je instalirana oprema priznatih svetskih proizvođača, omogućava poštovanje svih standarda u pogledu kvaliteta proizvoda, zaštite radnika i životne sredine.

 

Instalirana najsavremenija oprema za upravljanje, uz veliku preciznost uređaja za merenje, omogućava ne samo poštovanje ISO standarda, već i u mnogome olakšava rad i upravljanje, uz mogućnost korišćenja baze podataka za izradu analiza i izveštaja. Rukovanje i upravljanje bazom se vrši preko računarskog sistema iz kabine baze. Od marta 2022.godine ova asfaltna baza se nalazi u Kraljevu, gde će se koristi za proizvodnju asfalta na području Kraljeva i okoline.

Asfaltna baza Marini

Mala slika

Baza Marini je kapaciteta 60 t/h. Locirana je u mestu Adrani kod Kraljeva. Proizvedena je 1991. godine, ali se u okviru remonta redovno vrši ulaganje i modernizovanje ove fabrike. Po svojim tehnološkim performansama ne zaostaje za najsavremenijom opremom koja se nudi na tržištu. Baza Marini se uglavnom koristi za proizvodnju asfalta na području Kraljeva i okoline.

PROIZVODNJA BETONA

Betone proizvodimo prema markama betona. Vrste betona koji se proizvode na betonskoj bazi Elkon su: MB15, MB20, MB30 i MB40.

 

Pored proizvodnje klasičnih beton, vršimo proizvodnju takozvanih pumpanih betona, uz primenu posebne recepture, u slučajevima kada se ugradnja vrši sa pumpom. Prilikom proizvodnje betona koristimo aditive za poboljšanje svojstava betona, koji se doziraju preko posebne vage za aditive. Najčešće korišćeni aditiv je Kribone HP (SPA). U uslovima nižih spoljašnjih temperatura koristi se aditiv Kribone Mrazol za snižavanje tačke mržnjenja.

 

Osim navedenih marki betona koje standardno proizvodimo, u mogućnosti smo da proizvodimo i sve ostale marke betona, u zavisnosti od zahteva investitora.

Betonska baza Elkon

Velika slika

Početkom 2011. godine nabavljena je nova betonska baza Elkon Quick Mater 60 koja je kapaciteta 55 m3/h. Baza Elkon ima u potpunosti automatizovan proces proizvodnje betona. Nabavkom ove baze povećan je kapacitet, kao i kvalitet proizvedenog betona.

 

Nabavkom miksera sa pumpom rešili smo i druga uska grla koja su vezana za proizvodnju betona. Sada se mogu vrlo lako i brzo betonirati nepristupačni zidovi, mostovi i drugi objekti. Ukupan kapacitet tri miksera za transport betona je 23 m3. Kompletiranjem opreme i sredstava za proizvodnju i transport betona omogućili smo da se na gradilišta vrlo brzo mogu transportovati i veće količine betona za kratko vreme. Na taj način obezbeđeno je da više gradilišta u toku dana dobije potrebne količine betona.

Fotografije naših baza možete pogledati ovde: