Email
YouTube
FB
Twitter

Završeni projekti

<< <
>>
>
str. 23 / 23

 

R-117 Sjenica - Bare - Kumanica

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2004, 2006

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

R-119a Rudnica - Kopaonik

 Lokacija:  Raška

Godina:  2004 - 2007

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rekonstrukcija magistralnog puta M-22 (LOT 12)

 Lokacija:  Novi Pazar i Kraljevo

Godina:  2004 - 2008

Dužina radova:  64 km

Opis projekta:

Izgradnja kružne raskrsnice

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

R-116 Ušće - Studenica

 Lokacija:  Ušće

Godina:  1985 - 1987

Dužina radova:  8.5 km

Opis projekta:

Izgradnja nove kolovozne konstrukcije

Investitor:  Republički SIZ za puteve

M-22 Raška - Novi Pazar

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  1977 - 1981

Dužina radova:  21 km

Opis projekta:

Izgradnja nove kolovozne konstrukcije

Investitor:  Republički SIZ za puteve

<< <
>>
>
str. 23 / 23