Email
YouTube
FB
Twitter

Završeni projekti

<< <>> >
str. 21 / 23

 

Rehabilitacija puta Sjenica - Novi Pazar (NIP)

Lokacija:  Sjenica i Novi Pazar

Godina:  2007, 2008

Investitor:  NIP

Izvođenje radova na izgradnji ulica i lokalnih puteva u Novom Pazaru

Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2007

Investitor:  JP Direkcija za izgradnju Grada Novog Pazara

Ulice u Tutinu

Lokacija:  Tutin

Godina:  2006 - 2008

Investitor:  NIP

Ulice u Sjenici

Lokacija:  Sjenica

Godina:  2006 - 2008

Investitor:  NIP

Ulice u Novom Pazaru

Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2006 - 2008

Investitor:  NIP

Lokalni putevi u Kraljevu

Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2006, 2007

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

R-231a Tutin - Leskova

Lokacija:  Tutin

Godina:  2006, 2008

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

R-225/a Kraljevo - Mataruška Banja

Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2006, 2007, 2009, 2010 i 2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rekonstrukcija lokalnog puta Jagnjenica - Dubinski potok

Lokacija:  Zubin potok

Godina:  2006

Opis projekta:

Rekonstrukcija postojećeg puta

Investitor:  Opština Zubin Potok

R-224 Perovac - Gokčanica

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2006

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

<< <>> >
str. 21 / 23