Email
YouTube
FB
Twitter

Završeni projekti

<<
<
>> >
str. 1 / 26

 

Lokalni put prema Rajčinovića banji

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2023

Dužina radova:  2,37

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija puta IIA-201 Vrbnica - Kumanica

Projekat 2

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2023

Dužina radova:  3,5

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija puta IB-22 Ribariće - Špiljani

Projekat 3

 Lokacija:  Tutin

Godina:  2023

Dužina radova:  15,5

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Lokalni put u mestu Bare

 Lokacija:  Priboj

Godina:  2023

Dužina radova:  1,75

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Lokalni put u mestu Ćetanje

 Lokacija:  Priboj

Godina:  2023

Dužina radova:  1,7

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Lokalni put Studenica - Rudno

 Lokacija:  Studenica

Godina:  2023

Dužina radova:  15,3

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Pristupni put u Sirči

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2023

Dužina radova:  0,67

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija državnog puta IB-22 Raška - Novi Pazar

Projekat 8

 Lokacija:  Raška - Novi Pazar

Godina:  2022

Dužina radova:  17,89

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija puta u naselju Donje Goračiće

Projekat 9

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2023

Dužina radova:  1,5

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Lokalni put Studenica - Rudno

Projekat 10

 Lokacija:  Studenica

Godina:  2022

Dužina radova:  3,2

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

<<
<
>> >
str. 1 / 26