Email
YouTube
FB
Twitter

Kontakt podaci

Velika slika

"Novi Pazar - put"  d.o.o.

ul. Postenje 4a, 36300 Novi Pazar, Srbija

PAK: 571702

 

Direktor: Aleksandar Grbović

 

Telefoni (centrala):

+381 20 314 911

+381 20 313 081

+381 20 313 792

Fax:

+381 20 313 794

E-mail: office@np-put.rs

 

Pun naziv:  Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Pazar-put Novi Pazar

Skraćeni naziv:  Novi Pazar-put d.o.o. Novi Pazar

 

PIB:  100744723

PDV obveznik:  DA

Matični broj:  07195303

Šifra delatnosti:  4211

Naziv delatnosti:  Izgradnja puteva i autoputeva

Žiro račun:

200-2367320101041-02  (Banka Poštanska štedionica)

190-0000000019830-55  (ALTA Banka)

 

Tehnički sektor

 

Tehnički direktor:

Sead Mujović, dipl.građ.inž.

tel: +381 20 314 911

sead.mujovic@np-put.rs

 

 

RJ Gradnja

 
Rukovodilac RJ Gradnja:

Faruk Hukić, dipl.inž.građ.

tel: +381 20 316 965

gradnja@np-put.rs

 

 

RJ Održavanje

 
Direktor redovnog održavanja:

Senad Ibragić, građ.tehničar

tel: +381 20 313 457

odrzavanje@np-put.rs

 

 

RJ Mehanizacija

 
Rukovodilac RJ Mehanizacija:

Sead Delimeđac, dipl.inž.maš.

tel: +381 20 371 416

mehanizacija@np-put.rs

 

 

Tehnička priprema

 
Šef tehničke pripreme:

Mirsada Uglić, dipl.građ.inž.

tel: +381 20 316 046

tehnicka.priprema@np-put.rs

 

 

Finansijski Sektor

 

Direktor za finansijske poslove:

Amra Mašović

tel: +381 20 314 911

finansije@np-put.rs

 

 

Komercijalni sektor

 
Direktor za komercijalne poslove:

 

tel: +381 20 311 721

komercijala@np-put.rs

 

 

Opšti sektor, pravna služba

 
Direktor za opšte i pravne poslove:

Aladin Melajac, dipl.pravnik

tel: +381 20 314 911

opsti.sektor@np-put.rs

 

 

Služba za informacione tehnologije

 
Šef službe za informacione tehnologije:

Fahrudin Koca, Mast. inž. IT

tel: +381 20 314 911

it@np-put.rs

 

 

Sekcija Kraljevo

 
Šef sekcije:

Branislav Papakoča

ul. Čibukovac BB

tel: +381 36 358 234

branislav.papakoca@np-put.rs

 

 

Sekcija Raška

 
Šef sekcije:

Milan Nikolić

ul. Supnje BB

tel: +381 36 736 052

milan.nikolić@np-put.rs

 

 

Sekcija Novi Pazar

 
Šef sekcije:

Hivzo Mujović

ul. Postenje 4a

tel: +381 20 313 787

hivzo.mujovic@np-put.rs

 

 

Sekcija Tutin

 
Šef sekcije:

Hamid Hadžić

ul. Sultan Mehmed Fatiha BB

tel: +381 20 811 182

hamid.hadzic@np-put.rs

 

 

Sekcija Sjenica

 
Šef sekcije:

Semir Mujagić

ul. Prijepoljska 57

tel: +381 20 741 229

semir.mujagic@np-put.rs