Email
YouTube
FB
Twitter

Završeni projekti

<< <>> >
str. 16 / 23

 

Lokalni put Mur-Oholje

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2012

Dužina radova:  633

Opis projekta:

Izgradnja i rehabilitacija ulice.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Asfaltiranje ulice Hercegovačke u Novom Pazaru

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2011

Dužina radova:  500 m

Opis projekta:

Izgradnja i rehabilitacija ulice.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Asfaltiranje puta prema crkvi Marije Magdalene u Popama

 Lokacija:  Tutin

Godina:  2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Izgradnja lokalnog puta Kruševački most - Belanska

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Izgradnja puta Šaronje - Dramiće

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Ulica Dušana Popovića i naselje Beranovac

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2011

Dužina radova:  980 m

Opis projekta:

Asfaltiranje ulice

Investitor:  Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave i Grad Kraljevo

Veza puta M-8 i R-234, deonica Svilanovo - Muhovo

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Lokalni put Vrsjenica - Kijevci

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Lokalni put Gradac - Gonje

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2011, 2012

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Most na Rebronjskoj reci

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2011, 2012

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

<< <>> >
str. 16 / 23