Email
YouTube
FB
Twitter

Završeni projekti

<< <>> >
str. 15 / 23

 

Administrativni prelaz "Jarinje"

 Lokacija:  Raška

Godina:  2012

Dužina radova:  450 m

Opis projekta:

Izgradnja administrativnog prelaza.

Investitor:  Vlada Republike Srbije

Ulica Rifata Burdževića, Rožaje

 Lokacija:  Rožaje

Godina:  2012

Dužina radova:  1,3 km

Opis projekta:

Uređenje trotoara.

Investitor:  Opština Rožaje

R-234 Odvraćenica - Kuti od km 8+277 do km 11+255

 Lokacija:  Raška

Godina:  2012, 2013

Dužina radova:  3 km

Opis projekta:

Izgradnja puta.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

R-234 Odvraćenica - Kuti od km 4+277 do km 8+277

 Lokacija:  Raška

Godina:  2012

Dužina radova:  4 km

Opis projekta:

Izgradnja nove kolovozne konstrukcije.

Fotografije sa ovog gradilišta možete pogledati ovde:

   Galerija slika: Odvraćenica - Kuti (Golija)

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

R-234 Odvraćenica - Kuti od km 0+000 do km 4+277

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2012

Dužina radova:  4,277 km

Opis projekta:

Izgradnja nove kolovozne konstrukcije.

Fotografije sa ovog gradilišta možete pogledati ovde:

   Galerija slika: Odvraćenica - Kuti (Golija)

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Pojačano održavanje puta M-8 deonica Suva Ćuprija - Rajčinovići

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2012

Dužina radova:  2,15 km

Opis projekta:

Proširenje postojećeg kolovoza, korekcija elemenata situacije i nivelacije, poboljšanje kolovozne konstrukcije, rešavanje sistema odvodnjavanja.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Deonica puta Bele Vode - Svilanovo - Platije

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2012

Dužina radova:  1,1 km

Opis projekta:

Izgradnja nove kolovozne konstrukcije.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija klizišta "Jezgroviće 2" na M-2 deonica Ribariće - Brnjak

 Lokacija:  Tutin

Godina:  2012

Opis projekta:

Sanacija klizišta

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija klizišta "Kominje 2" na M-22 deonica Novi Pazar - Ribariće

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2012

Opis projekta:

Sanacija klizišta.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Izgradnja lokalnih puteva u MZ Deževa, Varovina i Šaronje

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2012

Dužina radova:  3,876

Opis projekta:

Nasipanje lokalnih puteva.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

<< <>> >
str. 15 / 23