Email
YouTube
FB
Twitter

Završeni projekti

<< <>> >
str. 15 / 22

 

Veza puta M-8 i R-234, deonica Svilanovo - Muhovo

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Lokalni put Vrsjenica - Kijevci

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Lokalni put Gradac - Gonje

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2011, 2012

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Most na Rebronjskoj reci

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2011, 2012

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija klizišta "Kod fabrike obuće" na R-234

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2011, 2012

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

R-118a Tutin - Vuča, ulica Pešterska, L=190m

 Lokacija:  Tutin

Godina:  2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

R-234, deonica Sibimilje - Kuti

 Lokacija:  Raška

Godina:  2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Rehabilitacija puta R-117, deonica Prijevorac-Višnjevo, L=3km

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Izgradnja puta Mađare-Plenibabe-Koniče-Delimeđe

 Lokacija:  Tutin

Godina:  2011

Investitor:  Opština Tutin

Izvođenje radova na izgradnji ulica i lokalnih puteva u Sjenici

 Lokacija:  Sjenica

Godina:  2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

<< <>> >
str. 15 / 22