Email
YouTube
FB
Twitter

Završeni projekti

<< <>> >
str. 17 / 22

 

Sanacija klizišta "Ribarići 2" na M-22 Novi Pazar - Ribariće

Lokacija:  Tutin

Godina:  2010

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija klizišta "Primakop" na M-22 Raška - Novi Pazar

Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2010

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Izvođenje radova na izgradnji ulica i lokalnih puteva u Raški

Lokacija:  Raška

Godina:  2010

Investitor:  JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Opštine Raška

Izvođenje radova na izgradnji ulica i lokalnih puteva u Novom Pazaru

Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2010

Investitor:  JP Direkcija za izgradnju Grada Novog Pazara

Sanacija klizišta "Ribarići" na M-22 Novi Pazar - Ribariće

Lokacija:  Tutin

Godina:  2009, 2010

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Veza na M-2, put za Dragu

Lokacija:  Tutin

Godina:  2009, 2010

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Most na Jablanici

Lokacija:  Sjenica

Godina:  2009, 2010

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija klizišta "Progorelica" na M-22 Kraljevo - Raška

Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2009

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija klizišta "Batrage" na M-2 Ribariće - Mehov Krš

Lokacija:  Tutin

Godina:  2009

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Most preko Ljudske reke

Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2009, 2010

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

<< <>> >
str. 17 / 22