Email
YouTube
FB
Twitter

Završeni projekti

<< <>> >
str. 14 / 22

 

Deonica puta Bele Vode - Svilanovo - Platije

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2012

Dužina radova:  1,1 km

Opis projekta:

Izgradnja nove kolovozne konstrukcije.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija klizišta "Jezgroviće 2" na M-2 deonica Ribariće - Brnjak

 Lokacija:  Tutin

Godina:  2012

Opis projekta:

Sanacija klizišta

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija klizišta "Kominje 2" na M-22 deonica Novi Pazar - Ribariće

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2012

Opis projekta:

Sanacija klizišta.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Izgradnja lokalnih puteva u MZ Deževa, Varovina i Šaronje

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2012

Dužina radova:  3,876

Opis projekta:

Nasipanje lokalnih puteva.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Lokalni put Mur-Oholje

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2012

Dužina radova:  633

Opis projekta:

Izgradnja i rehabilitacija ulice.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Asfaltiranje ulice Hercegovačke u Novom Pazaru

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2011

Dužina radova:  500 m

Opis projekta:

Izgradnja i rehabilitacija ulice.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Asfaltiranje puta prema crkvi Marije Magdalene u Popama

 Lokacija:  Tutin

Godina:  2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Izgradnja lokalnog puta Kruševački most - Belanska

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Izgradnja puta Šaronje - Dramiće

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Ulica Dušana Popovića i naselje Beranovac

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2011

Dužina radova:  980 m

Opis projekta:

Asfaltiranje ulice

Investitor:  Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave i Grad Kraljevo

<< <>> >
str. 14 / 22