Email
YouTube
FB
Twitter

Završeni projekti

<< <>> >
str. 16 / 22

 

Izvođenje radova na izgradnji ulica i lokalnih puteva u Tutinu

 Lokacija:  Tutin

Godina:  2011

Investitor:  Opština Tutin

Izvođenje radova na izgradnji ulica i lokalnih puteva u Raški

 Lokacija:  Raška

Godina:  2011

Investitor:  JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Opštine Raška

Izvođenje radova na izgradnji ulica i lokalnih puteva u Novom Pazaru

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2011

Investitor:  Ministarstvo za infrastrukturu

Koridor 10

Projekat 4

 Lokacija:  Vojvodina

Godina:  2010, 2011

Dužina radova:  13,79 km

Opis projekta:

Izgradnja nove kolovozne konstrukcije.

Fotografije sa ovog gradilišta možete pogledati ovde:

   Galerija slika: Koridor 10

Investitor:  Miniarstvo za infrastrukturu i energetiku

Izvođenje radova na lokalnom putu za selo Čarovine

Lokacija:  Tutin

Godina:  2010

Investitor:  Ministarstvo za infrastrukturu

Izvođenje radova na izgradnji ulica i lokalnih puteva u Tutinu

Lokacija:  Tutin

Godina:  2010

Investitor:  Opština Tutin

Ulice u Novom Pazaru (nalog)

Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2010, 2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija klizišta "Brnjak" na M-2 Ribarići - Zubin potok

Lokacija:  Tutin

Godina:  2010

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija klizišta "Vrdila" na R-227

Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2010, 2011

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Sanacija klizišta "Ivanov potok" na M-2 Ribarići - Zubin potok

Lokacija:  Tutin

Godina:  2010

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

<< <>> >
str. 16 / 22