Email
YouTube
FB
Twitter

Završeni projekti

<< <>> >
str. 3 / 22

 

Most na banjskoj petlji na km 253+890 na IB22

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2019

Dužina radova:  45 m

Opis projekta:

Rekonstrukcija mosta.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Tekuće održavanje šetališta uz reku Rašku u ulici 12. srpske brigade

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2019

Dužina radova:  1,2 km

Opis projekta:

Izgradnja šetališta.

Investitor:  Grad Novi Pazar

12 Ulica u Novom Pazaru

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2019

Opis projekta:

Asfaltiranje ulica.

Investitor:  Grad Novi Pazar

Prilaz Leoni u Kraljevu

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2019

Dužina radova:  400 m

Opis projekta:

Izgradnja puteva.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Lokalni put u MZ Kovači Raška za selo Vojmiloviće, L=2640m

 Lokacija:  Selo Vojmiloviće

Godina:  2019

Dužina radova:  2,64 km

Opis projekta:

Rekonstrukcija puta.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Lokalni putevi u opštini Trstenik

 Lokacija:  Trstenik

Godina:  2019

Dužina radova:  8,5 km

Opis projekta:

Rekonstrukcija puteva.

Investitor:  Opština Trstenik

Sanacija klizišta Brđani na IIA 206

 Lokacija:  Brđani

Godina:  2019

Dužina radova:  20 m

Opis projekta:

Sanacija klizišta.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Asfaltiranje unutrašnjih saobraćajnica u krugu LEONI u Kraljevu

 Lokacija:  Kraljevo

Godina:  2019

Dužina radova:  1 km

Opis projekta:

Asfaltiranje saobraćajnica.

Investitor:  LEONI

Ostali projekti u 2019. godini

 Lokacija:  Srbija, Crna Gora

Godina:  2019

Opis projekta:

U 2019. godini smo radili i na mnogim drugim projektima:

 • III LICA KRALJEVO
 • III LICA NOVI PAZAR Gradnja
 • Nadvožnajk u ul. Zelena Gora u Kraljevu
 • Lokalni put od IIA 203 do lokaliteta Gradac
 • LOT 1 Izgradnja ulica i pristupnog puta sa izgradnjom potpornih zidova u Blaževu
 • Lokalni put u Bogutovcu
 • 10 ulica u Novom Pazaru
 • Tekuće održavanje sportskih terena u Šutenovcu
 • PARTIJA 13 Izgradnja pešačke staze na keju Raške i Trnavske reke u MZ Raška
 • Asfaltiranje lokalnih puteva u Tutinu
 • Izgradnja saobraćajnica i platoa u krugu nekadašnje Šumske uprave u Novom Pazaru
 • uređenje kruga PPV u Zubinom Potoku
 • Izgradnja i rekonstrukcija pešačke staze na Kopaoniku
 • Tekuće popravke puteva na teritoriji Opštine Vrnjačka Banja
 • III LICA RAŠKA
 • Ulica Jalija (veza sa ul. D.Tucovića) u Novom Pazaru
 • Nastavak radova na IIA 204 Pazarište - Majdan
 • PARTIJA 11 Rekonstrukcija parkinga i prilaza lokalima kod keja Trnavske reke
 • Rekonstrukcija ulica prema Hurijama i Sandžačke u Rožajama
 • Izgradnja lokalnih puteva faza IV u Tutinu
 • PARTIJA 12 Rekonstrukcija pešačke staze u Biljanovcu
 • PARTIJA 14 Rekonstrukcija levog i desnog kraka Golijske ulice u Raški - MZ Raška
 • Lokalni put u Orlju
 • Uređenje platoa ispred Doma zdravlja
 • Krpljenje udarnih rupa na ulicama u Raški
 • Održavanje mostova na putevima II reda

Obilazni put oko Novog Pazara

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2018

Dužina radova:  1,723 km

Opis projekta:

Izgradnja obilaznice.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

<< <>> >
str. 3 / 22