Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti: Hotel "Merkur" za dobre radnike

  15.01.2024

 

Hotel "Merkur" za dobre radnike

Velika slika

Kao i prethodnih godina, tako i ove, na predlog Sindikata, a uz saglasnost Rukovodstva "Novi Pazar - put", odlučeno je da se određeni broj dobrih radnika nagradi.

 

Radnicima su preduzeće i sindikalna organizacija obezbedili sedmodnevni smeštaj i hranu u hotelu "Merkur" u Vrnjačkoj Banji.

 

Takođe je, pored smeštaja i hrane, radnicima omogućena sva potrebna medicinska nega u vidu preventivnih zdravstvenih pregleda (po sopstvenoj želji).

 

Ove godine nagrađeno je 52 radnika.