Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti: Rekordna ugradnja asfalta u Aprilu mesecu

  30.04.2022

 

Rekordna ugradnja asfalta u Aprilu mesecu

Velika slika

Montiranjem nove asfaltne baze u Novom Pazaru i premeštanjem stare u Kraljevo umnogome je povećana proizvodnja asfalta na bazama. Tako je postavljen rekord za mesec april u kojem je proizvedeno 18.267 tona asfalta.

Ukupno je ugrađeno 22.105 tona asfalta, od čega je 13.725 tona BNS-a i 8.380 tona asfalt-betona.

Nova "E-Mak" asfaltna baza u Novom Pazaru je proizvela 10.117 tona BNS-a i 5.668 tona AB-a, dok su baze "Teltomat" i "Marini" u Kraljevu proizvele 1.392 tone BNS-a i 1.090 tona AB-a.

 

Takođe treba napomenuti da je Betonska baza u ovom mesecu proizvela 1.756 m3 betona.