Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti: Završeno asfaltiranje prema Ribariću

  16.04.2022

 

Završeno asfaltiranje prema Ribariću

Velika slika

Danas su završeni radovi na sanaciji i presvlačenju kolovoza na putnom pravcu IB-22 Novi Pazar-Mehov krš. Radovi su izvođeni na deonici od tunela prema Ribariću u dužini od 6,4 kilometra.

Na ovom delu puta radovi su se izvodili na skidanju ispucalog asfalta, sanaciji kolovoza i asfaltiranju u dva sloja BNS-om i AB-om.

Ukupno je skinuto 1.200m2 ispucalog asfalta ili 1.850m3 materijala i ugrađeno 5.580 tona asfalta BNS-a i 4.800 tona asfalt-betona.

Mala slika filma