Email
YouTube
FB
Twitter

Novosti: Asfaltiranje puta Crvsko-Bare

  22.04.2021

 

Asfaltiranje puta Crvsko-Bare

Velika slika

Danas je na lokalnom putu Crvsko-Bare asfaltirana deonica puta od jednog kilometra i ugrađeno je 606 tona asfalta. Do sada je na ovom putu iskopano 27.000m3 materijala, ugrađeno 2.500m3 tampona u ukupnoj dužini od 1.600 metara.

Na ovom lokalnom putnom pravcu se nastavljaju radovi. Ukupna dužina na kojoj se izvode radovi je 6.800 metara.

Mala slika filma