Email
YouTube
FB
Twitter

Tekući projekti

<< <
>>
>
str. 2 / 2

 

42 ulice u Novom Pazaru

Projekat 1

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2020

Dužina radova:  9,978 km

  Video

Opis projekta:

Asfaltiranje ulica.

Investitor:  Grad Novi Pazar

Rehabilitacija državnog puta IIA-209 deonica Beranovac - Goč

Projekat 2

 Lokacija:  Goč

Godina:  2020

Dužina radova:  4,43 km

  Video

Opis projekta:

Rehabilitacija puta.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

IIA 198 Preko Brdo - Odvraćenica

Projekat 3

 Lokacija:  Golija

Godina:  2019

Dužina radova:  7,63 km

  Video

Opis projekta:

Izgradnja puta.

Investitor:  JP "Putevi Srbije"

Radovi na uređenju 30 ulica

Projekat 4

 Lokacija:  Novi Pazar

Godina:  2019, 2020

Dužina radova:  5,72 km

  Video

Opis projekta:

Uređenje ulica.

Investitor:  Grad Novi Pazar

<< <
>>
>
str. 2 / 2