•  
   •  
   • Newsletter

    Prijavite se na naš newsletter sistem za redovna obaveštenja

   •  
    
   • Završeni projekti

      • Naziv gradilišta:
      • Veza puta M-8 i R-234, donica Svilanovo - Muhovo

      • Lokacija izvođenja:
      • Novi Pazar
      • Godina izvođenja:
      • 2011
      • Dužina radova (u km):
      • 0,000
      • Investitor:
      • J.P. "Putevi Srbije"
      •  

      Kraći opis projekta:

    •  
      • Naziv gradilišta:
      • Lokalni put Vrsjenica - Kijevci

      • Lokacija izvođenja:
      • Sjenica
      • Godina izvođenja:
      • 2011
      • Dužina radova (u km):
      • 0,000
      • Investitor:
      • J.P. "Putevi Srbije"
      •  

      Kraći opis projekta:

    •  
      • Naziv gradilišta:
      • Lokalni put Gradac - Gonje

      • Lokacija izvođenja:
      • Sjenica
      • Godina izvođenja:
      • 2011, 2012
      • Dužina radova (u km):
      • 0,000
      • Investitor:
      • J.P. "Putevi Srbije"
      •  

      Kraći opis projekta:

    •  
      • Naziv gradilišta:
      • Most na Rebronjskoj reci

      • Lokacija izvođenja:
      • Novi Pazar
      • Godina izvođenja:
      • 2011, 2012
      • Dužina radova (u km):
      • 0,000
      • Investitor:
      • J.P. "Putevi Srbije"
      •  

      Kraći opis projekta:

    •  
      • Naziv gradilišta:
      • Sanacija klizišta "Kod fabrike obuće" na R-234

      • Lokacija izvođenja:
      • Novi Pazar
      • Godina izvođenja:
      • 2011, 2012
      • Dužina radova (u km):
      • 0,000
      • Investitor:
      • J.P. "Putevi Srbije"
      •  

      Kraći opis projekta:

    •  
      • Naziv gradilišta:
      • R-118a Tutin - Vuča, ulica Pešterska, L=190m

      • Lokacija izvođenja:
      • Tutin
      • Godina izvođenja:
      • 2011
      • Dužina radova (u km):
      • 0,000
      • Investitor:
      • J.P. "Putevi Srbije"
      •  

      Kraći opis projekta:

    •  
      • Naziv gradilišta:
      • R-234, deonica Sibimilje - Kuti

      • Lokacija izvođenja:
      • Raška
      • Godina izvođenja:
      • 2011
      • Dužina radova (u km):
      • 0,000
      • Investitor:
      • J.P. "Putevi Srbije"
      •  

      Kraći opis projekta:

    •  
      • Naziv gradilišta:
      • Rehabilitacija puta R-117, deonica Prijevorac-Višnjevo, L=3km

      • Lokacija izvođenja:
      • Sjenica
      • Godina izvođenja:
      • 2011
      • Dužina radova (u km):
      • 0,000
      • Investitor:
      • J.P. "Putevi Srbije"
      •  

      Kraći opis projekta:

    •  
      • Naziv gradilišta:
      • Izgradnja puta Mađare-Plenibabe-Koniče-Delimeđe

      • Lokacija izvođenja:
      • Tutin
      • Godina izvođenja:
      • 2011
      • Dužina radova (u km):
      • 0,000
      • Investitor:
      • Opština Tutin
      •  

      Kraći opis projekta:

    •  
      • Naziv gradilišta:
      • Izvođenje radova na izgradnji ulica i lokalnih puteva u Sjenici

      • Lokacija izvođenja:
      • Sjenica
      • Godina izvođenja:
      • 2011
      • Dužina radova (u km):
      • 0,000
      • Investitor:
      • J.P. "Putevi Srbije"
      •  

      Kraći opis projekta:

    •  
   •