•  
   •  
   • KontaktInformacije

   •  
   •  
   • Akcije na BELEX-u

    Stanje naših akcija na Beogradskoj Berzi.

    Simbol: NPPU

    • Cena:
     1.390 RSD
    • Promena:
     0,00%
   •  
   •  
   • Newsletter

    Prijavite se na naš newsletter sistem za redovna obaveštenja

   •  
    
   • Nadzorni odbor

    Članove Nadzornog odbora bira Skupština akcionara, na period od 4 godine. Nadzorni odbor ima 5 članova.

    Nadzorni odbor, između ostalog:

    • Utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
    • Nadzire rad izvršnih direktora;
    • Utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
    • Daje i opoziva prokuru;
    • Saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
    • Izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen odlukom skupštine;
    • Utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom;
    • Utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa zakonom;
    • Donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučajevima predviđenim zakonom;
    • Daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora.

    U Nadzorni odbor AD “Novi Pazar-put” Novi Pazar imenovani su:

    • Vladimir Mićić
    • Danilo Mićić
    • Zoran Radivojević (nezavisni član)
    • Sabahudin Kozica i
    • Zvonko Krejović

    Za predsednika Nadzornog odbora u AD “Novi Pazar-put” Novi Pazar izabran je Zvonko Krejović dipl.pravnik.

   •