• Vaša lokacija / Naslovna / Novosti / Oglas za prijem novih radnika

    Novosti

 •  
   •  
   • Newsletter

    Prijavite se na naš newsletter sistem za redovna obaveštenja

   •  
    
   • Oglas za prijem novih radnika

    05. Februar 2021.
    Naše Preduzeće raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vreme.

    Konkurs za prijem radnika je za sledeća zanimanja:

    1. Na području grada Kraljeva za sledeće zanimanje:
    - Geodeta
    - Geometar

    Uslovi:
    Minimum IV stepen stručne spreme odgovarajućeg smera
    Poželjno radno iskustvo

    Opis posla: Radi na snimanju trase i drugih objekata. Vrši obradu snimljenih podataka. Vodi propisanu evidenciju i dokumentaciju.Učestvuje po potrebi u izradi predmera radova za ponudu.Obavlja i druge poslove po nalogu geodete ili neposrednog rukovodioca.

     

    2. Na području gradova Kraljeva i Novog Pazara i opština Raške, Sjenice i Tutina za sledeće zanimanje:
    - Građevinski tehničar

    Uslovi:
    IV stepen stručne spreme- građevinski tehničar
    Poželjno radno iskustvo

    Opis posla: Učestvuje u izradi pripremnih radova na gradilištu. Vrši kontrolu izvođenja radova. Vodi propisanu evidenciju i dokumentaciju. Sprovodi mere o bezbednosti i zdravlju na radu. Organizuje racionalnije korišćenje sredstava rada materijala i radne snage. Obavlja i druge poslove na gradilištu po nalogu šefa gradilišta.

     

    3. Na području gradova Kraljeva i Novog Pazara i opština Raške, Sjenice i Tutina za sledeće zanimanje:
    - Građevinski inženjer za niskogradnju

    Uslovi:
    VII stepen stručne spreme- diplomirani inženjer građevinarstva
    Poželjno radno iskustvo

    Opis posla: Organizuje rad na gradilištima za svoj reon.Predlaže i učestvuje u izradi organizacije rada na gradilištima.Vrši kontrolu izvršenja dinamičkih i operativnih planova. Vrši kontrolu izvođenja radova. Kontaktira sa investitorima, nadzornim organima i drugim organima i organizacijama. Ispostavlja situacije i vrši kontrolu obračuna zarada zapošljenih za svoje gradilište. Učestvuje u izradi mesečnih planova i organizuje rad na gradilištu. Prati i usmerava izvršenje planiranih zadataka. Radi na izradi dinamičkih i operativnih planova gradilišta.Organizuje primenu mera o zaštiti na radu. Sarađuje sa investitorima, nadzornim organima, organima inspekcije i drugim organima.Vrši kontrolu izvođenja radova u skladu sa projektom i drugom građevinskom dokumentacijom. Organizuje vođenje propisane evidencije i dokumentacije. Daje stručna i tehnička rešenja za radove koji nisu opisani u projektu i tehnologiji. Vrši potrebne izmene na gradilištima uz saglasnost nadzornog organa.Odgovoran je za primenu usvojenih standarda u radu. Odgovoran je za sprovođenje mera i pravilnika Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu..Kontroliše i sprovodi izvršavanje obaveza iz usvojenih standarda.

    Nudimo:
    * Redovna primanja
    * Napredak u skladu sa ličnim zalaganjem i mogućnost zaposlenja na neodređeno vreme
    * Stimulativne koeficijente za izuzetne rezultate.
    * Topli obrok i prevoz obezbeđeni
    * Rad u najboljem preduzeću

    Prijave sa kratkim biografijama slati elektronskim putem na e-mail adresu: omer.lakota@np-put.rs, ili nas kontaktirajte na dole naznačeni broj.

    Kontakt osoba: Omer Lakota, tel. 064/ 846-3636 ili lično u kancelariju br.2 Upravna zgrada, ul.Postenje 4A, 36300 Novi Pazar u vremenskom periodu od 11h-15h.

   •