•  
   •  
   • Newsletter

    Prijavite se na naš newsletter sistem za redovna obaveštenja

   •  
    
   • Proizvodnja kamenog agregata

    Majdan Podstran potok – drobilično postrojenje
    AD „Novi Pazar - put“ ima dve proizvodne radne jedinice: Baze i Majdan. Na bazama vršimo proizvodnju asfalta i betona, a na majdanima proizvodnju kamenog agregata. Najveći deo prozvodnje je namenjen gradilištima koja izvodimo, dok jedan manji deo prodajemo trećim licima.

    Za potrebe Preduzeća, majdan „Podstran potok“ počinje da se koristi 1962. godine, mada je njegova eksploatacija počela znatno ranije. Ležište „Podstran potok“ nalazi se 12km zapadno od Novog  Pazara, pored puta Pazarište - Sopoćani. Mrežom asfaltnih puteva povezano je sa Novim Pazarom, Sjenicom, Tutinom, kao i sa donjom Pešteri preko Delimeđa. Preko grada Raške, takođe, je povezano i sa željeznicom, te se može reći da se ležište nalazi na veoma povoljnoj lokaciji.

    Bušilica Atlas Copco ROC F6
    Površinski kop je otvoren sa 13 etaža visine između 15 i 20m (od kote 635m u podini, do 825m na vrhu). Etaže su zbog uslova terena povezane prilično stmim, pristupnim putevima podužnog nagiba do 10%. Najveća transportna dužina od mesta otkopavanja do drobiličnog postrojenja iznosi oko 1500m.

    Na majdanu u proizvodnom procesu koristimo savremenu mehanizaciju i opremu renomiranih svetskih proizvođača, kao što su Atlas Copco bušilica, Volvo i Astra damperi, Fiat Hitachi bageri.

    U sklopu Majdana „Podstran potok“ nalazi se i stabilno postrojenje za drobljenje i klasiranje (proizvodnju kamenog agregata za asfalt i beton). Projektovani kapacitet drobiličnog postrojenja je 150.000m3 rovnog kamena na godišnjem nivou, ali smo često beleži i proizvodnju iznad projektovane. Vršimo proizvodnju frakcija različitih granulacija (0-4mm, 4-8mm, 8-16mm i 16-32mm), kao i tampona (0-31mm i 0-60mm).

    Zbog velikog prostora i razruđenosti gradilišta javlja se i problem brzog i efikasnog obezbeđenja kamenog materijala za nasipe, donji stroj puta i tamponskog agregata. Iz tog razloga 2010. godine nabavljena je mobilna drobilica tipa Mobireks MR 100 Z nemačkog proizvođača „Kleemann“. To je savremena udarno-rotaciona drobilica, koja u svom sklopu ima i vibrosito (S modul). Kapacitet proizvodnje joj je oko 100m3/h, u zavisnosti od karakteristika kamena i glinenih primesa. Zahvaljujući mogućnosti prosejavanja materijala, ovom drobilicom je moguće proizvesti dve vrste tamponskog agregata: 0 - 60mm i 0 -31.5mm, što uslovljavaju  potrebe gradilišta.

     

    Ostale fotografije proizvodnje kamenog agregata možete pogledati ovde.

   •