•  
   •  
   • KontaktInformacije

   •  
   •  
   • Akcije na BELEX-u

    Stanje naših akcija na Beogradskoj Berzi.

    Simbol: NPPU

    • Cena:
     1.390 RSD
    • Promena:
     0,00%
   •  
   •  
   • Newsletter

    Prijavite se na naš newsletter sistem za redovna obaveštenja

   •  
    
   • Upravljanje

    U skladu sa Statutom organi upravljanja Akcionarskog Društva „Novi Pazar-put“ Novi Pazar su: Skupština akcionara, Nadzorni odbor, Izvršni odbor i Generalni direktor.

   •