•  
   •  
   • Kontakt Informacije

   •  
   •  
   • Akcije na BELEX-u

    Stanje naših akcija na Beogradskoj Berzi.

    Simbol: NPPU

    • Cena:
     1.390 RSD
    • Promena:
     0,00%
   •  
   •  
   • Newsletter

    Prijavite se na naš newsletter sistem za redovna obaveštenja

   •  
    
   • Standardi

    ISO sertifikat za kvalitet (9001)
    U svim svojim organizovanim procesima rada, preduzeće dosta pažnje posvećuje poštovanju kvaliteta, kako pri pružanju usluga na redovnom održavanju, tako i prilikom izvođenja radova, u proizvodnji materijala, kao i prilikom nabavke i eksploatacije opreme i mehanizacije, što se odražavalo na podizanje ukupnog renomea. Postizanje zahteva kvaliteta se ogledalo kroz poštovanje tehničkih normativa i standarda, što je Preduzeću stvaralo mogućnost za aktivno uključenje u pripremi za ispunjenje strogih zahteva Standarda ISO 9001, koji su postavljeni kao uslov koji moraju ispunjavati firme koje žele ostati konkurentne na tržištu.

    "Novi Pazar - put " poseduje sertifikat za kvalitet ISO 9001 od 2004. godine. Nakon zvanične provere od strane sertifikacionog tela SGS-a 14.07.2004., potvrđeno je da je sistem menadžmenta kvalitetom zaživeo u svim fazama izvođenja redovnih radnih aktivnosti - tj. da se sve aktivnosti u Preduzeću odvijaju po definisanom sistemu usvojenih Procedura i Uputstava.

    ISO sertifikat za zaštitu životne sredine (ISO 14001), prva strana
    Od dobijajnja sertifikata, pa do danas vršene su redovne godišnje provere prilikom kojih su eksterni proverivači davali pozitivno mišljenje o posedovanju dobijenog sertifikata i potvrđivali da je data Izjava o politici kvaliteta u potpunosti prihvaćena i da je ista postala osnov našeg poslovanja. Zahvaljujući tome, 2007, 2010 i 2013. godine smo imali veoma uspešne resertifikacije Standarda ISO 9001 čime smo potvrdili da smo u stanju ne samo da dostignemo, već i da održimo visok stepen kvaliteta u poslovanju.

    Svesni da je zdrava životna sredina osnov opstanka posebnu pažnju posvećujemo njenom očuvanju. Naše opredeljenje da radimo kvalitetno ne bi imalo svoj puni smisao ukoliko sa tim radom ne bismo i životno okruženje učinili još boljim. Zbog toga smo uložili puno napora u standardizaciji procedura u očuvanju životne sredine, pa smo 2009. godine dobili i sertifikat za zaštitu životne sredine ISO 14001 (EMS) koji smo uspešno resertifikovali 2012 i 2015.

    Sertifikat za ISO OHSAS 18001:2007, prva strana
    Bezbednost naših radnika i ostalih učesnika u saobraćaju je nešto o čemu smo uvek vodili računa. To smo pokazali i posvećenom pristupu u procesu dobijanja sertifikata ISO OHSAS 18001:2007 - Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.Takav pristup nam se isplatio, pa smo 19. Maja 2015 imali uspešnu proveru i dobijanja sertifikata za zaštitu na radu.

    Misija, odnosno osnovni razlog iz koga je kompanija NOVI PAZAR-PUT d.o.o. i osnovana, je da kontinualno poboljšava zadovoljstvo postojećih klijeneta, odnosno, izgradi poverenje kod potencijalnih klijenata, u domenu usluga izgradnje i održavanja objekata niskogradnje, proizvodnje betona, asfalata i kamenih agregata.  

    Naša vizija na lokalnom tržištu je da ostanemo klijentov osnovni oslonac kada su u pitanju poslovi iz oblasti našeg poslovanja.

    Našu viziju mislimo da ostvarimo kroz realizaciju utvrđenih strateških ciljeva:

    -      Striktno poštovanje svih sistemskih dokumenata, dobre radne prakse, zahteva regulative, kako domaće tako i međunarodne i svih tehničkih normativa,

    -      Integritet u pružaju usluga i proizvodnji proizvoda, i

    -      Posvećenost ljudi za dostizanje očekivanja svih zainteresovanih strana a pre svega klijenata.

    Verujemo da ćemo na ovaj način, kroz naše proizvode i usluge, učiniti poboljšanje kod klijenata, zaposlenih, vlasnika i ostalih zainteresovanih strana u širem kontekstu.

    Ovo postižemo kroz:

    • Razumevanja zahteva ali i očekivanja klijenata, bez obzira da li su ona eksplicitno izražena ili ne;
    • Potpunu uključenost svih ljudi sa kojima realizujemo naše proizvode i usluge;
    • Adekvatan razvoj svih zaposlenih i jake kompetencije;
    • Stalnu internu i eksternu kontrolu naših procesa i procesa naših važnih isporučilaca proizvoda i usluga;
    • Stalno poboljšanje identifikovanih procesa, sistema menadžmenta i svih zaposlenih;
    • Dugoročno zadovoljenje potreba zainteresovanih strana;
    • Brzo reagovanje na sve propuste, kroz sistemski postavljen pristup, sa ciljem da se takvi slučajevi minimiziraju i reše uvek u na vreme, poštujući ugovorne, regulatorne zahteve, uz održavanje kontinuiteta sopstvenog poslovanja;
    • U našem radu,između ostalih, identifikovali smo i prioritetno smo posvećeni rešavanju potencijalnih aspekata koji se onose na moguću kontaminaciju zemljišta, vazduha, kao i racionalnu upotrebu prirodnih resursa;
    • U realizaciji IMS politike i ciljeva sistema menadžmenta učestvuju svi zaposleni, a prioritetno rukovodstvo preduzeća;
    • Rukovodstvo u skladu sa postavljenim ciljevima i strategijom razvoja, podstiče svest o značaju u zaštiti životne sredine i pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu i ostvaruje poboljšanje na sistematičan način u procesima rada;
    • U svom radu se orjentišemo na usluge visokog kvaliteta koristeći savremenu opremu, nova tehnička tehnološka dostignuća i stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenih;
    • Na principima saradnje, uzajamnog poverenja i uvažavanja u našu Politiku IMS sistema menadžmenta uključujemo i sve relevantne isporučioce i ostale zainteresovane strane;
    • Cilj je da implmentacijom IMS zadovoljimo zahteve zainteresovanih strana, realizacijom aktivnosti na način da doprinosi očuvanju životne sredine i sprečavanju zagađenja, povreda i profesionalnih oboljenja;
    • Poboljšanje u smislu unapređenja celokupnog IMS sistema je kontinuiran proces i stalni zadatak rukovodstva;
    • Svoje aktivnosti izvodimo sa ciljem stalnog sprečavanja zagađenja životne sredine, poboljšanom učinku u uticaju na životnu sredinu kao I bezbednosti I zdravlja naših zaposlenih I svih trećih lica kada su pod našom kontrolom;
    • Posvećeni smo ispunjenju svih zakonskih, podzakonskih i, kada se jave, drugih zahteva;
    • Sa Politikom IMS upoznati su i moraju se pridržavati svi zaposleni kao i treća lica pod našom kontrolom.
    • Politika IMS je dostupna zainteresovanim stranama.

   •