•  
   •  
   • Newsletter

    Prijavite se na naš newsletter sistem za redovna obaveštenja

   •  
    
   • Tekući projekti

      • Naziv gradilišta:
      • Saobraćajnica na Kopaoniku

      • Lokacija izvođenja:
      • Kopaonik
      • Godina izvođenja:
      • 2021
      • Dužina radova (u km):
      • 0,740
      • Investitor:
      • Ministarstvo privrede
      •  

      Kraći opis projekta:

      Asfaltiranje saobraćajnice

    •  
      • Naziv gradilišta:
      • 6 ulica u Novom Pazaru

      • Lokacija izvođenja:
      • Novi Pazar
      • Godina izvođenja:
      • 2020
      • Dužina radova (u km):
      • 1,780
      • Investitor:
      • Grad Novi Pazar
      •  

      Kraći opis projekta:

      Asfaltiranje ulica

    •  
      • Naziv gradilišta:
      • 42 ulice u Novom Pazaru

      • Lokacija izvođenja:
      • Novi Pazar
      • Godina izvođenja:
      • 2020
      • Dužina radova (u km):
      • 9,978
      • Investitor:
      • Grad Novi Pazar
      •  

      Kraći opis projekta:

      Asfaltiranje ulica

    •  
      • Naziv gradilišta:
      • Rehabilitacija državnog puta IIA-209 deonica Beranovac-Goč

      • Lokacija izvođenja:
      • Goč
      • Godina izvođenja:
      • 2020
      • Dužina radova (u km):
      • 4,430
      • Investitor:
      • JP "Putevi Srbije"
      •  

      Kraći opis projekta:

      Rehabilitacija

    •  
      • Naziv gradilišta:
      • Radovi na deonici državnog puta IIA-210 Jošanička Banja – Kopaonik

      • Lokacija izvođenja:
      • Kopaonik
      • Godina izvođenja:
      • 2020
      • Dužina radova (u km):
      • 3,620
      • Investitor:
      • JP "Putevi Srbije"
      •  

      Kraći opis projekta:

      Rehabilitacija

      Deonica Jošanička Banja - Đorov most

    •  
      • Naziv gradilišta:
      • Izvođenje radova na lokalnom putu Doliće - Crvsko

      • Lokacija izvođenja:
      • Pešter
      • Godina izvođenja:
      • 2020
      • Dužina radova (u km):
      • 2,900
      • Investitor:
      • JP "Putevi Srbije"
      •  

      Kraći opis projekta:

      Urgentno održavanje

    •  
      • Naziv gradilišta:
      • Izvođenje radova na državnom putu IIA-202 Raždaginja - Rakočki Bunari

      • Lokacija izvođenja:
      • Pešter
      • Godina izvođenja:
      • 2020
      • Dužina radova (u km):
      • 9,380
      • Investitor:
      • JP "Putevi Srbije"
      •  

      Kraći opis projekta:

      Rehabilitacija

    •  
      • Naziv gradilišta:
      • Izvođenje radova na državnom putu IIA-197 Duga Poljana-Karajukića Bunari

      • Lokacija izvođenja:
      • Pešter
      • Godina izvođenja:
      • 2020
      • Dužina radova (u km):
      • 9,940
      • Investitor:
      • JP "Putevi Srbije"
      •  

      Kraći opis projekta:

      Rehabilitacija

      Deonica Tuzinje - Karajukića Bunari - Ugao

    •  
      • Naziv gradilišta:
      • Izvođenje radova na državnom putu IIA-197 Duga Poljana-Karajukića Bunari

      • Lokacija izvođenja:
      • Pešter
      • Godina izvođenja:
      • 2020
      • Dužina radova (u km):
      • 2,920
      • Investitor:
      • JP "Putevi Srbije"
      •  

      Kraći opis projekta:

      Rehabilitacija

      Deonica Rasno - Tuzinje

    •  
      • Naziv gradilišta:
      • IIA 198 Preko Brdo - Odvraćenica

      • Lokacija izvođenja:
      • Golija
      • Godina izvođenja:
      • 2019
      • Dužina radova (u km):
      • 7,630
      • Investitor:
      • JP "Putevi Srbije"
      •  

      Kraći opis projekta:

      Izgradnja puta

    •  
    • 1
     2
   •